top of page
20200502_092923.jpg

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phúc Thọ được định hướng trở thành nhà cung cấp dầu nhớt Shell có độ ổn định nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là trung thực, liêm chính và tôn trọng con người. Bộ nguyên tắc Kinh doanh Chung, Quy tắc Ứng xử và Quy tắc Đạo đức của Shell giúp các nhân viên của chúng tôi hành xử phù hợp với những giá trị này và tuân thủ những luật pháp và quy định liên quan.

Hội nghị nhà phân phối Shell 2023

Shell Việt Nam ghé thăm và làm việc với Nhà Phân Phối Phúc Thọ

Cơ sở vật chất của chúng tôi

bottom of page