top of page
industry machine

SHELL ARGINA & GADINIA – DẦU ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN

Shell Argina được thiết kế để sử dụng trong các nhiên liệu nặng (LSFO & HSFO). Shell Gadinia đáp ứng nhu cầu của các động cơ đốt cháy nhiên liệu sinh học lỏng và nhiên liệu chưng cất.

industry machine close up
bottom of page