top of page
morlina-products.webp

SHELL MORLINA - DẦU Ổ ĐỠ VÀ TUẦN HOÀN

Đặc điểm nổi bật của các hệ thống tuần hoàn và ổ đỡ hiệu dụng là khả năng vận hành tại điều kiện tương đương hoặc cao hơn so với các thông số thiết kế ban đầu. Hiệu quả bôi trơn nhất quán và đáng tin cậy, bất kể trong điều kiện vận hành nào, là yếu tố then chốt.
Để đáp ứng thách thức của nhiều thiết bị và ứng dụng khác nhau, Shell đã tạo ra danh mục các loại dầu nhớt cho phép bạn chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu kỹ thuật và vận hành của bạn.

bottom of page