top of page
mysella-products.webp

SHELL MYSELLA - DẦU ĐỘNG CƠ TĨNH CHẠY GAS

Dòng sản phẩm dầu động cơ chạy gas Shell Mysella được phát triển để đem tới giá trị tối ưu cho các nhà vận hành thiết bị thông qua khả năng bảo vệ chống mài mòn tăng cường, hạn dùng dầu dài và hiệu quả hệ thống cao.
Để đáp ứng thách thức của nhiều động cơ chạy gas và ứng dụng khác nhau, Shell đã tạo ra danh mục các loại dầu nhớt cho phép bạn chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu kỹ thuật và vận hành của bạn.

bottom of page