top of page
omala-products.webp
SHELL RISELLA X - DẦU ĐIỀU CHẾ: Image

SHELL RISELLA X - DẦU ĐIỀU CHẾ

Dầu Shell Risella X là loại dầu trắng kỹ thuật chất lượng cao, được sản xuất theo công nghệ khí hóa lỏng (GTL), đem lại ưu thế vận hành đáng ghi nhận.
Dầu Shell Risella X đem tới hiệu suất tuyệt vời trong một số ứng dụng chọn lọc vì không như các loại dầu khác, sản phẩm này được pha chế từ khí tổng hợp tinh khiết. Quy trình tổng hợp này giúp cho thành phẩm có cấu trúc phân tử đặc biệt với độ tinh khiết vượt trội và đem tới hiệu suất tuyệt vời trong một số ứng dụng chọn lọc.

SHELL RISELLA X - DẦU ĐIỀU CHẾ: Text
bottom of page