top of page
spirax-products.webp

SHELL SPIRAX - DẦU TRUYỀN ĐỘNG VÀ DẦU CẦU

Dầu Shell Spirax được tạo ra nhằm giúp bảo vệ các bộ phận truyền động để chúng có thể tiếp tục vận hành hiệu quả. Ví dụ, Shell Spirax S6 AXME và Shell Spirax S6 GXME có các tính chất ma sát đặc biệt và tính lưu động cao từ đó giảm thất thoát điện năng, hạ thấp nhiệt độ vận hành và tăng cường hiệu suất cơ học.
Các lợi ích đã được chứng minh thông qua thử nghiệm khắc nghiệt trong phòng thí nghiệm và trên 20 triệu km thử nghiệm thực địa.

bottom of page