top of page
turbo-products.webp
SHELL TURBO - DẦU TUABIN: Image

SHELL TURBO - DẦU TUABIN

Shell đã phát triển dòng sản phẩm dầu tuabin giúp các khách hàng như công ty điện và nhà máy điều chế chọn loại dầu có thể mang lại giá trị tối ưu cho hoạt động của họ thông qua khả năng bảo vệ tăng cường, thời hạn sử dụng dầu dài và tính hiệu quả hệ thống cao.

SHELL TURBO - DẦU TUABIN: Text
bottom of page